top of page

โรตารี่ ขนาด 1.65 เมตร สำหรับรุ่น 40,42 แรงม้า   69,000 บาท

โรตารี่ ขนาด 1.72 เมตร สำหรับรุ่น 40,42 แรงม้า   71,000 บาท

 

โรตารี่ ขนาด 1.80 เมตร สำหรับรุ่น 54 แรงม้า   80,000 บาท

โรตารี่ ขนาด 2.00 เมตร สำหรับรุ่น 54 แรงม้า   83,000 บาท

โรตารี่

฿69,000.00ราคา
bottom of page