top of page
รถไถคันละเกือบ 2 ล้านบาท มีดียังงัย ไปชมกัน #รีวิวรถไถแมสซี่ MF5710
รถไถ คลังเกษตรยนต์ กรุ๊ป

รถไถคันละเกือบ 2 ล้านบาท มีดียังงัย ไปชมกัน #รีวิวรถไถแมสซี่ MF5710

Massey ferguson #รถไถ #massey #แทรกเตอร์ #ปลูกอ้อย
00:40
พาชมรถไถใหญ่ๆ ในงาน agritech
02:42
#รถไถ #massey #ปลูกอ้อย #แทรกเตอร์ #MF5710
01:01
#รถไถ #massey #แทรกเตอร์ #ปลูกอ้อย แก้ปัญหา
01:00