top of page

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติ ทดลองขับรถแแทรคเตอร์อิเซกิ

คลังเกษตรยนต์ กรุ๊ป เข้าร่วมงาน โครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ในวันที่ 7 มกราคม พศ.2564

คลังเกษตรยนต์ กรุ๊ป

#กาฬสินธุ์ 089-5761986

ดู 87 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page